Moderklubb

HP Warta

Säsonger i HL

7

Längd

195 cm

Vikt

100 kg