Första steget i att lära sig

Digimatch & EMP

Tack!

Som loggare är du väldigt viktig, din uppgift är att registrera händelser i matcher för att kunna garantera tillförlitlig statistik.

Statistiken i sin tur används av flera olika parter. Den visas upp som tabeller för handbollsintresserade i form av både en livescore och ackumulerad data och spelbolag använder det för att grunda sin oddssättning.

Tack!

Som matchfunktionär är du viktig eftersom du skapar det officiella matchprotokollet.

Genom denna korta utbildning lär du dig förstå hur man använder programmet för att garantera en korrekt registrering av matchen.